Moja droga od księgowej do doradcy podatkowego

Świadcząc usługi księgowe klientom brakowało mi  uprawnień na doradztwo podatkowe, pomimo tego, że znam przepisy podatkowe, umiem je wyjaśnić to nie mogłam doradzać swoim klientom. Byłam księgową, a chciałam być doradcą podatkowym…

Niestety, wiele osób wciąż myli te dwa zawody, uważa, że jest to TO SAMO lub PRAWIE TO SAMO. To PRAWIE robi wielką różnicę…

Księgowa – księguje

Doradca podatkowy– doradza w kwestiach podatkowych, wyjaśnia, opiniuje…

Decyzję o tym, że chcę być Doradcą Podatkowym podjęłam w październiku 2020 roku.

Egzamin na doradcę podatkowego potraktowałam jako WYZWANIE. Udowodnienie przed sobą, że DAM RADĘ!

Żeby zostać doradcą podatkowym należy spełnić warunki opisane w ustawie oraz  trzeba zdać trudny państwowy egzamin, składający się z części pisemnej i ustnej, obejmujący zagadnienia podatkowo-prawne.

Dwie ważne daty zbliżające mnie do celu:

Pisemny egzamin na doradcę podatkowego 25 maj 2021

Ustny egzamin na doradcę podatkowego 24 luty 2022

Egzamin zdany i co teraz? Co się dzieje po zdanym egzaminie?

Żeby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych  po pierwsze trzeba mieć udokumentowaną praktykę.

Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają sześciomiesięczną praktykę u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego po wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

Po drugie, warunkiem wpisu na listę doradców podatkowych jest złożenie ślubowania wobec przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Nadszedł ten długo wyczekiwany dzień 23.06.2022 Ślubowanie

„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywać ten zawód kierując się dobrem swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

… udało się …

ZOSTAŁAM DORADCĄ PODATKOWYM, nr wpisu 14249