Informacja PIT-11, PIT-40A, PIT-11A za rok 2022

PIT-11, PIT-40A/PIT-11A – najważniejsze informacje dla Płatnika PIT-11 to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach  i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Kto otrzymuje? Podatnik oraz urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w...

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności (MPP)Obowiązujący od 1 lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (MPP) polega na podziale płatności za nabyty towar lub usługę na wartość sprzedaży netto, płatną na rachunek rozliczeniowy dostawcy oraz kwotę podatku VAT z danej faktury wpłacany na specjalny rachunek bankowy dostawcy (rachunek VAT). MPP stosuje się jedynie...

Jednoosobowa działalność gospodarcza – co musisz wiedzieć?

Doradztwo podatkowe w jednoosobowej działalności gospodarczej. Skontaktuj się z nami! Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej. O czym musisz wiedzieć prowadząc działalność gospodarczą Jeżeli jednak chcesz zająć się tym sam/a - przeczytaj  ten krótki poradnik: Aby prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej musisz być...

Jak powinna wyglądać współpraca klienta z kancelarią doradcy podatkowego (biurem rachunkowym)?

Biuro rachunkowe? Czy doradca podatkowy? A może dwa w jednym? Niezależnie od tego, czy nawiązałeś współpracę w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych z biurem rachunkowym czy z doradcą podatkowym pamiętaj, że jasne ustalenie zasad po obydwu stronach umowy oraz ich egzekwowanie przyniesie owocną współpracę. Jako biuro rachunkowe z uprawnieniami doradcy podatkowego...

Doradca podatkowy – po co mi ten tytuł

Doradca podatkowy - po co mi ten tytuł? Kiedy w 2017 roku rozpoczynałam swój biznes pod nazwą "biuro rachunkowe" nie myślałam, że zdobycie tytułu doradcy podatkowego, a co za tym idzie, szerszych uprawnień związanych z aspektami prawno-podatkowymi, okaże się niezbędne do prowadzenia i rozwijania biura zgodnie z oczekiwaniami moich klientów....